Neurologické ochorenia vo vyššom veku

Cievna mozgová príhoda, Parkinsonova choroba, diabetická polyneuropatia či typy demencií. Prečo zmenšiť závažnosť týchto ochorení, ich rozsah a progresiu? Ako včas zvoliť správny liečebný postup? O tom všetkom porozpráva neurologička MUDr. Silvia Mehešová.

„Povieme si niekoľko poznámok o akútnych stavoch v neurológii, ako sú epileptické záchvaty, úrazy hlavy, krčnej chrbtice, ako poskytnúť prvú pomoc a čo robiť,“ približuje doktorka. „Cieľom je edukovať verejnosť, aby nedochádzalo ku zdravotným komplikáciám z titulu oneskoreného vyhľadania lekárskej pomoci.“

Mestská časť Bratislava-Dúbravka pokračuje v sérií prednášok so zdravotnou tematikou, ktoré organizuje v spolupráci s Komisiou sociálnou-zdravotnou a bytovou a Občianskym združením ANTIAGE & Jesenium. Témou poobedia 28. mája budú neurologické ochorenia. Prednáška v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka sa začína o 13tej.

Pokladňa DK

02/69 20 30 31


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím