Novoročný pozdrav pre Dúbravčanov

Novoročný pozdrav pre Dúbravčanov

koncert v kostole

Novoročný pozdrav pre Dúbravčanov

pod záštitou starostu mestskej časti Bratislava-Dúbravka

Martina Zaťoviča

8. január 20023 (nedeľa)

15,30 hod.

Kostol sv. Kozmu a Damiána

Čas a miesto konania

08.01.202315:30
120 min.'
vstup voľný

 

Rezervované vstupenky musia byť vyzdvihnuté do 7 dní odo dňa rezervácie. Vstupenky rezervované menej ako 7 dní pred predstavením musia byť vyzdvihnuté najneskôr 30 minút pred predstavení.

Po tomto termíne budú uvoľnené automaticky do predaja.

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím