Oslava sviatku patróna hasičov - Sv. Floriána

Oslava sviatku patróna hasičov - Sv. Floriána

DHZ Dúbravka

Dobrovoľný hasičský zbor obce MČ Bratislava - Dúbravka

 

Vychádzajúc z dlhoročnej tradície hasičských zborov na Slovensku,Vás srdečne pozývame na pripomenutie si sviatku patróna hasičov – Sv. Floriána
ktorá sa bude konať v nedeľu, dňa 08. mája 2022
s nasledovným programom:
09:00 h. - zraz účastníkov pred hasičskou zbrojnicou na Žatevnej ul., privítanie starostu a hostí,
09:40 h. - presun účastníkov na omšu do kostola sv. Kozmu a Damiána v starej Dúbravke,
10:00 h. - začiatok slávnostnej svätej omše,
11:10 h. - sprievod ku soche sv. Floriána na Jadranskej ul., kladenie kytíc, príhovor starostu, hostí a veliteľa DHZO,
11:45 h. - presun ku hasičskej zbrojnici, občerstvenie, spoločné posedenie (pečená klobása, čapované pivo a nealko), ukážka hasičskej zbrojnice a techniky DHZO.

„Bohu na slávu, blížnemu na pomoc !“

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím