Večer moderného tanca

ZUŠ J. Kresánka

účinkujú žiaci tanečného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka a TD Bralen

 

Vstupné: 10 € / deti do 15 rokov 5 €

Vstupenky zakúpite v pokladni DKD alebo online.

 

Čas a miesto konania