Zasadačka

Plocha 45m²

Prenájom 15,- Eur/hod.

Pokladňa DK

02/69 20 30 31


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím