Bowling stretnutie seniorov Dúbravka – Malacky 2022

Bowling stretnutie seniorov Dúbravka – Malacky 2022

športové popoludnie

Bowling stretnutie seniorov Dúbravka – Malacky 2022

pod záštitou pána starostu RNDr. M. Zaťoviča

Termín: utorok, 19. júl 2022 o 14.00 h – 16.30 h;  príchod o 13.30 h

Miesto: Bowling hala nad Dúbravkou

Program:  1. Otvorenie, privítanie prítomných

  1. Príhovory
  2. Zápasy
  3. Vyhodnotenie stretnutia, odovzdanie ocenení
  4. Záver

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím