Prehlásenie o prístupnosti

Vyhlásenie

Webové sídlo Domu kultúry Dúbravka www.dkdubravka.sk sa snaží v čo najväčšej miere zabezpečiť naplnenie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti webových stránok, platného výnosu Ministerstva financií SR o štandardoch informačných systémov verejnej správy. 
Webové sídlo www.dkdubravka.sk je vytvorené s ohľadom na maximálnu prístupnosť obsahu a funkčnosť. Veľkosť písma je definovaná v relatívnych jednotkách a obsah je možné jednoducho zväčšovať a zmenšovať pomocou štandardných nástrojov webových prehliadačov.
V prípade zistenia akéhokoľvek nedostatku nás prosím kontaktujte na: martina.buranova@dubravka.sk. Za každý podnet, ktorý prispeje k vylepšeniu nášho webového sídla dopredu ďakujeme.


Správca obsahu

Dom kultúry Dúbravka
Saratovská 2/A, 841 02 Bratislava
Fakturačné údaje:
Mestská časť Dúbravka
Žatevná 2, 844 02 Bratislava
IČO: 00603406, DIČ: 2020919120

Technický prevádzkovateľ

GIBOX, s.r.o.
Pod Donátom 12/136
965 01 Žiar nad Hronom
Slovakia (Slovak Republic)
podpora@gibox.cc