Kontakt

Dom kultúry Dúbravka
Saratovská 2/A
841 02 Bratislava
Slovakia (Slovak Republic)

Kontakty

telefón: produkcia: 0948 373 595, 0940 503 926
telefón 2: pokladňa: 0917 482 595 / prenájmy: 0902 172 300

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím

 

SBS: 0905 275 723

galéria: 0918 422 806
program, produkcia, propagácia:  0948 373 595, 0940 503 926
krátkodobé prenájmy: 0902 172 300

 

 

Fakturačné údaje

Mestská časť Dúbravka
Žatevná 2
844 02 Bratislava
Slovakia (Slovak Republic)
IČO: 00603406     DIČ: 2020919120

Kontaktné osoby

Mgr. Beata Vaculová
krátkodobé a dlhodobé prenájmy, správa budovy

email beata.vaculova@dubravka.sk
telefón 0902 172 300

Martina Buranová
Dramaturgia, produkcia, propagácia

email martina.buranova@dubravka.sk
telefón 0940 503 926

Anna Holešová
vstupenková pokladňa

email anna.holesova@dubravka.sk
telefón 0917 482 595

Mgr. Silvia Morafcicová Bučková
Dramaturgia, produkcia, propagácia

email silvia.morafcicova.buckova@dubravka.sk
telefón 0948 373 595

Mgr. Ľubomír Navrátil
poverený riadením odd. kultúry

email lubomir.navratil@dubravka.sk
telefón 0918 422 806

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím