Pohybové aktivity a záujmové krúžky

DFS KLNKA

  • pohybová sála  
  • pondelok, streda, piatok 15,30 - 19,30 hod.
  • kontakt: Inka Saňková 0905 936 001

Bratislavské mažoretky A&M

  • modrá sála v pondelok, streda a štvrtok 17,00 - 20,00 hod.
  • Kontakt: Mgr. Barbora Hostýnová 0903 856 085

 

Krúžky v Dúbravke / 16,- € mesačne / v ateliéroch DKD

Drotárstvo - pondelok 15,00 - 16,30 hod. 

Košíkovanie - pondelok 15,00 - 16,30 hod.

Keramika pre deti - utorok 15,30 - 17,00 hod.

Paličkovaná čipka - streda 15,30 - 17,00 hod.

Grafika - streda 16,00 - 17,30 hod.

Výtvarno-remeselný - streda 16,30 - 18,00 hod.

Keramika pre dospelých - štvrtok 15,00 - 16,30 hod.

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím