Pohybové aktivity a záujmové krúžky

DFS KLNKA

  • pohybová sála  
  • pondelok, streda, piatok 15,30 - 19,30 hod.
  • kontakt: Inka Saňková 0905 936 001

Bratislavské mažoretky A&M

  • modrá sála v pondelok, streda a štvrtok 17,00 - 20,00 hod.
  • Kontakt: Mgr. Barbora Hostýnová 0903 856 085

 

KRÚŽKY V DÚBRAVKE

šk.r. 2023/2024

Hláste sa na krúžky v Dome kultúry Dúbravka

● Keramika - Modelovanie z hliny, práca na hrnčiarskom kruhu, vypaľovanie, glazovanie. Termín po vzájomnej dohode s lektorkou (Ema Trizmová, ceramicsnerd@gmail.com, 0915 903 208)

● Košíkovanie - Naučíme sa pliesť košíky, vianočné zvončeky a iné dekorácie a doplnky z prútia (pedigu). Termín - pondelok 15.00 – 16.30. (Ľubo Navrátil, navratil@dubravka.sk, 0918 422 806)

● Drotárstvo - Základy tradičného drotárskeho remesla, drôtené šperky, ozdoby a úžitkové predmety. Termín - pondelok 15.00 – 16.30. (Miriam Paradová, miparad@gmail.com, 0903 525 999)

● Výtvarno-remeselný krúžok - Vyskúšame si rôzne tradičné i netradičné (aj japonské) výtvarné techniky. Termín po vzájomnej dohode s lektorkou. (Shiho Dono, sdono12@gmail.com, 0910 270 074)

● Šitie plyšových hračiek - Šijeme plyšové zvieratká a kvietky, dekorácie a ozdoby z filcu. Termín po vzájomnej dohode s lektorkou. (Katka Čierna, cierna@centrum.sk, 0907 915 727)

● Paličkovanie - Základy tradičnej paličkovanej čipky. Termín po vzájomnej dohode s lektorkou (Ruženka Šutorová, ruzena.sutorova@gmail.com, 0907 708 097)

Poplatok 5 eur/1 krúžková hodina

Lístky sa kupujú v pokladni DKD (aj online) v stránkových hodinách. Viete si zakúpiť aj viac lístkov naraz.