DÚBRAVSKÁ ATLETICKÁ MINILIGA 2024

Propozície         

DÚBRAVSKÁ ATLETICKÁ MINILIGA 2024

Organizátor: Atletický klub HNTN v spolupráci s Mestskou časťou Bratislava-Dúbravka

Riaditeľ súťaže: Mgr. Radek Šatka

Termín: 20.4.2024 Sobota

Miesto: Športový areál ADLERKA, Stredná priemyselná škola elektrotechnická, Karola Adlera 5, 841 02 Bratislava

Disciplíny: 60m, 200m, 600m,

Štartovné:          

členovia HNTN          1 Eur / disciplína

ostatní členovia          2 Eur / disciplína      

 

Prezentácia online: od 11.4.- 18.4. na linku:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePJyuRlZELeKGg1S7n01SMCbq5bNux6mECWh56DkJ98vQdfA/viewform

     

Súčasne zaslať na účet IBAN SK29 7500 0000 0040 1143 9471 štartovné podľa počtu disciplín. Do poznámky uviesť meno pretekára.

 

Prezentácia na mieste: v čase od 9:00 – 9:45h

 

Začiatok pretekov: 10:00 hod.

 

Časový rozpis pretekov:    

9:00–9:50 Predaj tombolových lístkov 1 Euro / lístok

9:35–9:50 Spoločná rozcvička

9:55 -  Otvorenie

10:00 Štart 60m kategórie A-K,

začína sa od najmladších

ŽREBOVANIE CIEN V TOMBOLE

Štart 200m kategórie A-K

Štart 600m kategórie B-F

 

Štartujú kategórie:    Rok narodenia

A.     2020/2019

B.     2018/2017       

C.    2016/2015       

D.    2014/2013

E.     2012/2011

F.     2010/2009      

G.    MUŽI  2008 - 1964

H.    ŽENY 2008 – 1964

I.       Seniori muži 1963 - 1923

J.      Seniori ženy 1963 - 1923

K.     Zdravotne znevýhodnení

 

Obmedzenie štartu: týchto pretekov sa môže zúčastniť každý.

 

Ceny: štartujúci narodení 2013 a mladší dostanú v behu na 60m účastnícku medailu, ktorú im v cieli osobne odovzdá maskot klubu lev JAKOB. Skvelé ceny v tombole.

 

Zdravotná služba: Zdravotníci SČK budú k dispozícii v priestore cieľa

 

Občerstvenie: Bufet bude pristavený na štadióne

 

Technické ustanovenia: Čas sa meria na všetky trate elektronicky, prostredníctvom cieľovej kamery s presnosťou na 0,01s.

 

Šatne a toalety: Šatne a toalety budú k dispozícii priamo na štadióne.

Organizátor však neručí za veci ponechané v priestoroch štadióna.

 

Záverečné ustanovenia: Každý pretekár aj rodinný zástupca si je vedomý svojho zdravotného stavu, prihlasuje sa na preteky s vedomím, že štartuje na vlastné nebezpečie a berie na seba riziko zranenia.

Prihlásením do súťaže pretekár potvrdzuje, že si nebude nárokovať u organizátora žiadne odškodné v prípade odcudzenia osobných veci, ani právo za ujmu na zdraví a živote.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu resp. zrušenie súťaže z akýchkoľvek dôvodov. Prihlásením na preteky súhlasíte s fotografovaním a uverejnením na soc. sieťach.

Predpokladaný koniec pretekov 14h.  

 

 

Informácie: Radek Šatka, radek.satka@dubravka.sk, 0911707010

Bratislava 10.4.2024

 

 

Čas a miesto konania