Galavečer seniorov

slávnostné oceňovanie

SLAVNOSTNÝ GALAVEČER SENIOROV 2023
MČ Bratislava-Dúbravka

„Milí naši....ďakujeme Vám“ pri príležitosti MESIACA ÚCTY K STARŠÍM

 

Organizované podujatie, vstup len na pozvánku!

Čas a miesto konania