Keď mama nie je doma...

Keď mama nie je doma...

detské nedeľné divadeľné predstavenie

Detské nedeľné divadielko

Účinkuje divadlo PIKI.

Vstupné 3,- €

Vstupenky zakúpite v pokladni DKD.

 

Hygienické opatrenie!

Sedenie je povolené iba cik-cak. Usmerňovať Vás bude uvádzačka.

V interiéri majú diváci povinnosť mať rúško!

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím