Kultúrne leto v Dúbravke 2019

Kultúrne leto v Dúbravke 2019

Júl 2019

11.07.2019 o 18,00 hod. / Podvečer s kapelami Hop Trop a Freeband – country music / Amfiteáter

13.07.2019 o 16,00 hod. / Petangová Dúbravka / Park Pekníkova                   

13.07.2019 o 14,00 hod. / Dúbravský festival seniorských speváckych súborov / DKD

19.07.2019 o 21,30 hod. / Premietanie – Zúfalé ženy robia zúfalé veci / Pred DKD

20.07.2019 o 10,00 hod. / Dúbravskými pamiatkami - or. beh / Dúbravka DKD

25.07.2019 o 17,00 hod. / Detské popoludnie s BKIS - Hravé m(i)esto a Disco Jarkou / Amfiteáter

27.07.2019 o 10,00 hod. / DAL - Dúbravská atletická mini-liga / Štadión Britishschool  

 

August 2019

02.08.2019 o 21,30 hod. / Premietanie – Manžel na hodinu / Pred DKD

08.08.2019 o 17,00 hod. / Detské popoludnie s Mr. Bubble / Amfiteáter

09.08.2019 o 09,30 hod. / Turnaj v Petanque / Park Pekníkova

Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Komisia športu Miestneho zastupiteľstva a Rada seniorov pod záštitou starostu RNDr. Martina Zaťoviča

Vás pozývajú v rámci KULTÚRNEHO LETA v Dúbravke na „Turnaj seniorov v PETANQUE“

Termín: 9. august 2019 (piatok)
Miesto: Areál Park Pekníčka
Začiatok: 9.30 hod.
Prezentácia súťažiacich: od 9.00 do 9.25 hod. na mieste

Pokyny, zabezpečenie podujatia:
- Za každé DC 1 – 4 prihlásiť 4-členné súťažné družstvo (maximálne 2 družstvá za jedno DC) e-mailom na Radu seniorov
Z: vedúce DC 1 – 4 p. R. Masarovichová, L. Iványiová, Ľ. Škoviera, H. Horváthová V. Babitzová
T: do 4. júla 2019

- Každé DC 1 – 4 na podujatie so sebou priniesť vlastné, viditeľne označené petanque gule.
- Za organizáciu a priebeh „Turnaja seniorov v PETANQUE 2019“, sú zodpovední: p. Z. Smolková, F. Brunovský, R. Brunovská, vedúce DC 1 – 4 p. R. Masarovichová, L. Iványiová, Ľ. Škoviera, V. Babitzová, Z. Marková
V rámci podujatia bude zabezpečený pitný režim, občerstvenie. Všetci ste pozvaní, srdečne vítaní.

16.08.2019 o 21,30 hod. / Premietanie – Zrodila sa hviezda / Pred DKD

17.08.2019 o 16,00 hod. / Beh s najlepším priateľom človeka / Dúbravka - Žatevná 2  

24.08.2019 o 10,00 hod. / DAL – Dúbravská atletická mini-liga / Štadión Britishschool

30.08.2019 o 21,30 hod. / Premietanie – Únos / Pred DKD

 

V príprade nepriaznivého počasia sa podujatie v daný deň nekoná!

Zmena programu vyhradená!

Umelci

Pokladňa DK

02/69 20 30 31


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím