Letničky

pre dúbravské mamičky

Rozdávanie kvietkov pre balkóny či záhradky a farebnejšiu Dúbravku.

09:30 - 10:00 pri Dome služieb na ulici M. Sch. Trnavského

10:30 - 11:00 pri obchodnom centre Saratov

Čas a miesto konania