Nesiem Vám novinu

detské nedeľné divadielko

Účinkuje teátro Neline

Vianočná hra s pastiermi, ovečkami, Anjelom a Čertom a na motívy ľudových hier.

Napísala: Nela Dušová
Bábky: Vladimír Kráľ
Scéna: Miroslav Duša
Hudba: Peter Tarkay
Hrá: Nela Dušová


Nesiem vám novinu, počúvajte,
V Betlehemskej doline pozor dajte,
Slyšte ju pylne a neomylne, rozjímajte...

V nebi panuje veselá nálada. Narodil sa Ježiško! Archanjel Gabriel priletí na zem a zobudí pastierov aby im zvestoval radostnú novinu. Glória! Glória in exelsis Deo! Poďte hore pastuškovia, hore vstávajte a do mesta Betlehema sa ponáhľajte.

3 pastieri - Fedor, Stacho a Bača, zoberú dary a poberú sa do Betlehema pokloniť Ježiškovi. Prichádza aj Čert z pekla horúceho, prezrieť si to slávne dieťa. Brúsi si zuby na malého. Ale pri kolíske stojí Anjel a boj s Čertom vyhrá! 3 králi - Baltazár, Melichar a Gašpar prichádzajú do Betlehema a prinášajú dary: zlato, myrhu a kadidlo. Všetci sa radujú a pri tom si spievajú!

Hra je určená malým aj veľkým. Vychádza zo slovenských ľudových tradícií, je popretkávaná ľudovými koledami a folklórom.

Dĺžka predstavenia: 40 min

 

Vstupné: 3,- €

Pokladňa je otvorená vždy hodinu pred podujatím, prosím príďte včas, aby ste si stihli zakúpiť vstupenku pred začiatkom podujatia!

Prosím vopred nahlasujte platbu kartou alebo hotovosťou!

Uprednostňujeme hotovosť, nakoľko platba kartou je pomalšia a pri veľkom počte ľudí spomaľuje. 

Keď príde naraz väčšie množstvo ľudí 5 min. pred začiatkom, pokladňa nestíha a program musí čakať a začínať neskôr.

Ďakujem za porozumenie!

POZOR už sa dá zakúpiť si vstupenku aj online!

 

 

Čas a miesto konania

10.12.2023
10:45
Veľká sála (červená)
40 min.