Plavecký maratón 2024

športové dopoludnie

Za podpory starostu MČ Dúbravka Martina Zaťoviča a riaditeľa STaRZu Ladislava Križana,

za účasti starostov ( Martin Zaťovič – Dúbravka, Dana Čahojová – Karlova Ves, Dárius Krajčír – Devínska Nová Ves, Jozef Krúpa  - Záhorská Bystrica, Jana Jakubkovič – Devín, Igor Polakovič – Lamač ), žiakov základných, stredných škôl, športových klubov, verejnosti z mestských častí obvodu mesta Bratislava IV ako aj slovenských úspešných plavcov ( Richard Nagy, Matej Duša )


Organizátor: mestská časť Bratislava Dúbravka a STaRZ

Usporiadateľ: oddelenie školstva, vzdelávania a športu MÚ Bratislava-Dúbravka,

Termín: 26.6.2022 od 10,00 hod – 15,00 hod

Miesto: Kúpalisko ROSNIČKA

Riaditeľ súťaže - informácie: Mgr. Radek Šatka, radek.satka@dubravka.sk , tel.: 0911/707010

Štartovné a prihlasovanie: bezplatne, vstup do areálu ROSNIČKA voľný, stačí prísť medzi 10,00 - 15,00 hod., školám a klubom odporúčané prihlásenie sa e-mailom na: radek.satka@dubravka.sk

Súťažia MČ: žiaci základných, stredných škôl, športové kluby a verejnosť z mestských častí obvodu Bratislava IV

Disciplíny: 50 m voľný štýl

Predpis:
- Cieľom druhého ročníka je prekonať odplávaný ustanovujúci rekord z roku 2022 v hodnote 12 400 m,
- za každú prihlásenú mestskú časť štartuje ľubovoľný počet pretekárov, každý ale môže plávať iba raz vzdialenosť 50 m,
- vecnú cenu pre štartujúcich zabezpečí MČ Dúbravka a STaRZ,
- zdravotnú a záchrannú službu zabezpečí STaRZ,
- každý pretekár štartuje na vlastné riziko, je si vedomý svojho zdravotného stavu,
- organizátor si vyhradzuje právo zmeniť termín pretekov pre nepriazeň počasia!
Občerstvenie: na vlastné náklady súťažiacich

Program
9:45 hod. otvorenie a krátky príhovor Richarda Nagyho
10:00 hod. odštartovanie plaveckého maratónu plavcom Richardom Nagym

Prezentácia SoprtInstitute OZ, autogramiáda (Richard Nagy, Matej Duša), oficiálne fotografovanie SportInstitute s plavcami, rozhovor s plavcami, ukážka výuky plávania

15:05 hod. žrebovanie výhercov celoročných vstupeniek na všetky kúpaliská STaRZ:
(1x SZP sezóna permanentka, 1x 10 vstupová permanentka, 1x 10 vstupová permanentka po 17,00 hod. na všetky kúpaliská v správe STaRZ )

Po žrebovaní ukážka poskytnutia prvej pomoci pri topení a poskytovanie predlekárskej prvej pomoci VZS SČK – zmena programu vyhradená

 

 

Čas a miesto konania