POKLADY PODSITNIANSKYCH TRUHLÍC

POKLADY PODSITNIANSKYCH TRUHLÍC

Kultúrno - osvetový program

Živá prehliadka krojov šiestich obcí spod Sitna (Baďan, Beluj, Počúvadlo, Prenčov, Kráľovce-Krnišov a Žibritov), ktoré patria do regiónu Hont. Program je určený pre laickú i odbornú verejnosť. Ide o živú prezentáciu krojov, ktorých pôvodné súčiastky sa v obciach zachovali a nosili od konca 19. storočia až do 50-tych rokov 20. storočia. Program predstaví 110 rokov ich histórie, spoločné i rozdielne znaky, štýl obliekania i príležitosti ich využitia.

Účinkujú obyvatelia obcí, ĽH Štálanka z Novej Bane, FSk Prenčovan a Baďančanka.

Kultúrno-osvetový program Poklady podsitnianskych truhlíc vznikol v rámci realizácie projektu „Severný Hont - spoznaj jeho kroj“, ktorý bol podporený z finančných prostriedkov Fondu na podporu umenia.

Pozývame všetkých priaznivcov folklóru a tradícií a prajeme Vám príjemný zážitok.

Predaj vstupeniek v pokladni DKD.

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím