Rodina je najviac

Rodinná Štafeta

konaná pod záštitou starostu Dúbravky RNDr. Martinom Zaťovičom
Organizátor: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, klub HNTN a agentúra MRM,
Usporiadateľ: oddelenie školstva, vzdelávania a športu MÚ Bratislava-Dúbravka
Termín: nedeľa 12.5.2024 o 11,00 hod.
Miesto súťaže: Park Družba pri ZŠ Beňovského
Prihlasovanie: na mieste od 10,00 do 10,40 hod.
Štart: 11,00 hod.
Riaditeľ súťaže: Mgr. Radek Šatka

Kategórie:
Jeden dospelý rodič a jedno dieťa narodené v roku:
Otecko + dieťa         Mamička + dieťa
A1 2008-2010          B1 2008-2010
A2 2011-2013          B2 2011-2013
A3 2014-2016          B3 2014-2016
A4 2017-2019          B4 2017-2019


Prvé tri najrýchlejšie štafety v každej kategórii získajú medaily a víťaz pohár.
Trať: Prvý beží rodič okruh cca 300m a následne odovzdá štafetu svojmu dieťaťu, ktoré beží druhý okruh cca 300m.

Predpis:
- Každý rodič prihlásením do rodinnej štafety súhlasí so štartom svojho dieťaťa a akceptuje propozície pretekov. Taktiež si je vedomý zdravotného stavu dieťaťa ako aj svojho a štartuje na vlastné riziko.
- Usporiadateľ neručí za škody pretekárom vzniknuté ani nimi spôsobené
- Pretekári sú povinní riadiť sa pred štartom a počas pretekov pokynmi organizátora
- Organizátor zabezpečí pitný režim a zdravotnú službu.
- Šatne ani toalety nebudú k dispozícii a organizátor neručí za odložené veci pretekárov
- v prípade nepriaznivého počasia sa podujatie nebude konať!

Informácie: Radek Šatka, radek.satka@dubravka.sk , 0911707010

 

ŠTARTOVNÉ ZADARMO

 

V prípade nepriaznivého počasia sa poduajtie nekoná!

 

 

Čas a miesto konania