Roztancovaný svet 1

ZUŠ Jozefa Kresánka

účinkujú žiaci tanečného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka

 

Vstupné:

10 €

deti do 15 rokov - 5€

 

Čas a miesto konania