Športové hry seniorov Ferka Švábu a Deň zdravia

Športové hry seniorov Ferka Švábu a Deň zdravia

športové dopoludnie

Pri príležitosti Dňa matiek a Dňa otcov pod záštitou starostu Dúbravky Martina Zaťoviča

Vás pozývame na 

Športové hry seniorov Ferka Švábu a Deň zdravia

 

Park Pekníkova 09,00 hod.

Prezentácia: 08,00 - 8,45 hod.

Kategórie podľa veku:

A: 61 - 65

B: 66 - 70

C: 71 a viac

Súťažné disciplíny:

beh na 50 m

beh na 100 m

hod granátom na cieľ

výkop na futbalovú bránku

hod lopty do basketbalového koša

hod medicinbalom do diaľky

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím