STAVANIE MÁJA

V tento predmájový deň si postavíme pred DK máj, ktorý nám prídu pomôcť ozdobiť deti z MŠ Sekurisova.

Príchod mája je naplánovaný na 10,00 hod. (čas je orientačný)

Kto by chcel vidieť, ako nám detičky máj nazdobia a chlapi ho postavia, môže sa prísť pozrieť.

 

 

Čas a miesto konania