Tanečné defilé

ZUŠ J. Kresánka

Absolventské predstavenie žiakov tanečného odboru ZUŠ Jozefa Kresánka.

 

Vstupné: 10 €

deti do 15 rokov: 5 €

 

vstupenky zakúpite v pokladni DKD a online tu.

 

 

 

Čas a miesto konania