Večer moderného tanca

TD BRALEN

Tanečné divadlo Bralen a mestská časť Bratislava-Dúbravka

vás pozývajú na 

Večer moderného tanca

 

Vstupné: 10 € / 6 € pre deti do 15 r.

 

 

Čas a miesto konania