ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE S DÚBRAVSKÝMI HASIČMI

ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE S DÚBRAVSKÝMI HASIČMI

140.VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA

DOBROVOĽNÝ HASIČSKÝ ZBOR OBCE MČ BA - DÚBRAVKA - OSLAVY 140.VÝROČIA SVOJHO ZALOŽENIA

Program:

16:00 h. SÚŤAŽ HASIČSKÝCH DRUŽSTIEV O POHÁR STAROSTU

17:00 h. UKÁŽKY TECHNIKY A PRÁCE ZÁCHRANNÝCH ZLOŽIEK IZS 
/hasiči HaZÚ - BA, Policajný zbor SR, Slovenský červený kríž/

18:30 h. MIESTNY SPEVÁCKY SÚBOR MATICE SLOVENSKEJ

19:00 h. COUNTRY KAPELA „OUKEY“

19:30 h. ZAPÁLENIE SYMBOLICKEJ SLÁVNOSTNEJ VATRY

21:45 h. OHŇOVÁ SHOW „FANDANGO“

 

TRADIČNÝ HASIČSKÝ GUĽÁŠ Z POĽNEJ KUCHYNE

Zabezpečené stánky s občerstvením

Rôzne atrakcie pre deti (od 15:00 - 19:00 hod.)

Hasičská štafeta, skákací hrad, trampolína, nafukovacia šmykľavka "Hasičské auto", lukostreľba, maľovanie na tvár, vozenie detí na poníkoch, modelovanie z balónov, cukrová vata.

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím