Záhorskobystrická 50-tka

Zraz veteránov a spanilá jazda

Stretnutie auto-moto veteránov 2024 – Záhorská Bystrica

I. ročník

Termín:                   1.5.2024

Zraz:                    Námestie rodiny č.1, Gbelská ulica

Registrácia:        8:00  -  9:00 hod (elektronická registrácia do 28.04.2024)

Kontakt:              zahorskabystrica.veterany@gmail.com, 0903 464 967

 

PROGRAM

 

09:00 hod

Otvorenie I. ročníka uvedie starosta mestskej časti Ing. Jozef Krúpa a Miloslav Sajan.

 

09:00 – 10:00 hod

Prezentácia veteránov pre verejnosť s hodnotením vystavovaných exponátov.

 

10:00 hod

Okružný výjazd s predpokladom návratu o 13:45 hod. 

 

....................................................................................................................................................................

 

Trasa výjazdu:

Záhorská Bystrica: Námestie rodiny -> Gbelská -> Tatranská -> Hargašova -> Československých tankistov -> Záhorská -> Karpatská -> smer do Marianky

Marianka: po konečnú MHD a späť smer na Stupavu

Stupava: Autobusová stanica a naspäť -> Záhumenská (smer Devínska Nová Ves) -> prejazd popri Volkswagene -> smer do Devínskej Novej  Vsi

Devínska Nová Ves: prejazd okolo Lidlu cez Eisnerovu smerom na Devín

Devín (prestávka pod hradom max. 60 minút): prejazd popri Malom Dunaji smerom na Karlovu Ves k Riviére

Karlova Ves: prejazd smerom na Dúbravku

Dúbravka (prestávka pri DK Dúbravka max. 50 minút): presun do Lamača

Lamač: prejazd Lamačom ku konečnej MHD a smerom cez sídlisko späť  do Záhorskej Bystrice -> príjazd na Námestie rodiny v Záhorskej Bystrici

....................................................................................................................................................................

13:45 hod

Predpokladaný návrat účastníkov okružného výjazdu.

 

14:00 hod

Voľná prezentácia s občerstvením pre registrovaných účastníkov.

 

14:30 hod

Ukončenie hodnotenia vystavovaných exponátov verejnosťou.

 

14:45 hod

Vyhodnotenie a vyhlásenie najkrajšieho osobného motorového vozidla a motocykla. Odovzdanie diplomov a voľná prezentácia

 

15:30 hod

Ukončenie stretnutia a postupný individuálny odchod účastníkov stretnutia.

 

 

 

 

 

Čas a miesto konania