Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete

                                                                                                                                                                                                                                                               

Národný projekt „Zlepšenie prístupu obetí trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“

 

Projekt realizuje Ministerstvo vnútra SR prostredníctvom odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR a je zameraný na päť cieľových skupín – obete z radov seniorov, obete násilných trestných činov, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu, obete obchodovania s ľuďmi, obete z radov mládeže. Hlavnou úlohou projektu je poskytnutie základných informácií obetiam trestných činov a prípadné sprostredkovanie poskytovania služieb v troch vybraných oblastiach – sociálne a psychologické poradenstvo, právne usmernenie a podpora.

V súčasnosti sú služby pomoci pre obete poskytované prevažne mimovládnym sektorom a chýba ich celoplošné zabezpečenie. Predpokladom realizácie komplexného a koordinovaného riešenia úloh prevencie kriminality v oblasti podpory a pomoci obetiam je preto vytvorenie a poskytovanie dostupných služieb na verejne prístupných a známych miestach vo forme stabilných kontaktných bodov.

Kontaktné body sú miestom konzultácií a poskytovania informácií, ale zároveň priestorom pre sieťovanie a koordináciu asistenčných systémov a inštitúcií.

Obetiam trestných činov je na kontaktnom bode k dispozícii koordinátor na regionálnej úrovni a dvaja asistenti koordinátora. Uvedení pracovníci na základe identifikovaných potrieb každého individuálneho prípadu zabezpečia obeti alebo potenciálnej obeti bezproblémový a promptný prístup k základným informáciám.

Celkovo je zriadených osem kontaktných bodov, v každom kraji jeden:

  • Kontaktný bod Banská Bystrica, Štefánikovo nábrežie 7, 974 01 Banská Bystrica
  • Kontaktný bod Prešov, Námestie mieru 3, 080 01 Prešov
  • Kontaktný bod Košice, Komenského 52, 040 01 Košice
  • Kontaktný bod Trenčín, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
  • Kontaktný bod Žilina, Janka Kráľa 4, 010 01 Žilina
  • Kontaktný bod Trnava, Kollárova 8, 917 01 Trnava
  • Kontaktný bod Nitra, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra
  • Kontaktný bod Bratislava, Tomášikova 46, 831 03 Bratislava

 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu.

 

Vstup volný.

Umelci

Pokladňa DK

0917 482 595


Otváracie hodiny / predaj vstupeniek:

Ut, Št, Pi
16:00 - 19:00
a 1 hodina pred podujatím